Za zdrav način života (Iz recenzije Mirka Zlokića)

         Iako Stanić po vokaciji nije znanstvenik, niti autor iza koga stoje poznata djela, ovaj ga rad svrstava među one pisce koji pokušavaju djelovati sa stručno-teorijskih pozicija u promišljanju tema i dilema modernoga društva i vremena. Vidi se to po odabiru naslova uvrštenih u ovu knjigu, kao i po načinu ekspliciranja određenih područja koja se nalaze u optici njegovog književnog i stručno-teorijskog promatranja.

         Veći dio knjige bavi se graničnim ljudskim aktivnostima koje se kreću u rasponu od pozitivnog ka negativnom i obrnuto. Na toj skali raspoređeno je sve što zaokuplja čovjeka kao najsavršenije živo biće na našem planetu, bilo da je riječ o prirodnim i društvenim fenomenima ili pojavama i pojmovima sa kojima se svakodnevno susrećemo. Sve se to odvija i događa u pozitivnom ili negativnom obliku i kontekstu, kao racio ili kao njegova negacija.

Mirko Zlokić

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in